Osim čitanja e-knjiga, e-novina, e-časopisa i blogova, Kindle podržava i slušanje Audible audio datoteka, kao i slušanje MP3 datoteka (pogledajte što se nudi na Amazonu). Kada je Kindle spojen na računalo možete vidjeti  direktorije i datoteke koje prepoznaje. Popis direktorija i podržanih datoteka:

  • Dokumenti: Kindle (.AZW, .AZW1), Tekst (.TXT)
  • Nezaštićeni Mobipocket (.MOBI, .PRC). Mobipocket datoteke ne smiju imati Digital Rights Management (DRM) zaštitu, kako bi mogli biti pregledavani na Kindle.
  • Audible: (AA, AAX)
  • Glazba: (MP3)

Pregledavanje osobnih dokumenata.

Kindle uz pomoć Personal Documents Service (preko Whisperneta) omogućuje slanje e-mailom osobnih dokumenata na Vašu Kindle e-mail adresu i pregledavanje istih:

  • Microsoft Word (.doc) .docx u eksperimentalnoj fazi
  • Strukturirani HTML (.htm, .html)
  • .rtf
  • .jpg, .jpeg
  • .gif, .png, .bmp
  • .pdf

Sve navedene datoteke se mogu slati i komprimirane (.zip), a kao takove će biti dekomprimirane i poslane na Vaš Kindle u izvornom formatu.

PDF čitač za Kindle DX

Vaš Kindle Dx može čitati vaše osobne PDF datoteke bez gubitka izvornog oblikovanja. Pošaljite svoje PDF dokumente na Vaš Kindle mail ili ih prebacite dok ste spojeni sa USB-om. Neke od mogućnosti trenutno nisu podržane (Text to Speech, zabilješke). Ukoliko želite Vaše PDF dokumente pretvoriti u Kindle format, prilikom slanja e-maila u naslov poruke napišite “Convert” i nakon toga koristite sve mogućnosti koje Kindle pruža.

Oglasi