Amazon Kindle ima ugrađen najnoviji rječnik The New Oxford American Dictionary sa instant pretragom. Znači, ukoliko u Vašoj e-knjizi, naiđete na nepoznatu riječ, ne morate prekinuti čitanje, jednostavno se pozicinirate kursorom iznad iste i objašnjenje će Vam se pojaviti na dnu ekrana. Sam rječnik sadrži preko 250000 definicija.

Osim hrpe knjiga koju nosite sa sobom tu je i najnoviji rječnik!!

Amazon Kindle ima i besplatan wireless pristup trenutno najpoznatijoj enciklopediji na svijetu – Wikipedija.org. Sve što sadrži Wikipedija putuje s Vama i Vi postajete “hodajuća enciklopedija”..

Oglasi